List of J. Jeník´s recent publications (1999–2014)

(personal bibliography starting from 1951 see in Preslia, vol. 61: 73–84, 1989, vol. 71: 173–179, 1999)

1998 (addition)

–– Biodiversity of the Hercynian mountains of Central Europe. – Pirineos, Zaragoza-Jacca, vol. 151–152: 83–99.

–– KVASNIČKOVÁ D., JENÍK J., PECINA P., FRONĚK J., CAIS J., ELIÁŠ P, UHEROVÁ M.: Biológia 2 – pre 2. ročník osemročných gymnázií. – Slovenské pedag. nakladatel´stvo, Bratislava. [142 pp.]

1999

–– Quality assessment of research in a multi-spectral national institution. – In: PAČES V. et al. (eds): Science evaluation and its management, p.138–145. – IOS Press, Amsterdam/Berlin/Oxford. [283 pp.]

–– East African landscape: physical cradle of the early humans. – In: KOVÁŘ P.(ed.): Nature and culture in landscape ecology, p. 46–52. – The Karolinum Press, Praha. [414 pp.]

–– UNESCO´s MAB and prospects of cooperation with IGCP. – In: PAŠAVA J. (ed.): Organics in major environmental issues, p.25-26. – Czech Geological Survey, Prague. [41 pp.]

–– Centres of biodiversity and human interference in the middle mountains of Central Europe. - In PRICE M.F., MATHER T.H. & ROBERTSON E.C. (eds): Global change in the mountains, p. 100–102. – Informa Health Care, New York/London. [217 pp.]

–– Štěpení a sbližování ve vědách: případ etnologie a ekologie. – In: MALÝ F. & VIKTORIOVÁ B. (eds): Česká etno-ekologie, p.14–16. – Cargo Publishers, Praha. [110 pp.]

–– The Hercynian middle-mountains in the alpine framework of ALPNET. – ALPNET NEWS, European Science Foundation, Strasbourg, No.1: p.9.

–– JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L.: On the growth form of bog pine, Pinus x pseudopumilio. – Silva Gabreta, Vimperk, 3: 25–32.

–– VINŠ B. et al. (incl. JENÍK J.): Ochrana přírody a péče o les v Národním parku Šumava. – Národní les. komitét a Min. život. prostředí, Praha. [56 pp.]

2000

–– Anemo-orographic systems and their impact on plant life. – Botanical Electronic News (BEN), No. 260, Victoria, B.C., Canada. – [Archived at http://www.ou.edu/cas/botany-micro/ben/ben260.html]

–– Geografická a ekologická identita Krkonoš/Karkonoszy.– In: ŠTURSA J., MAZURSKI K.R. & PAŁUCKI A. (eds): Geoekologické problémy Krkonoš. – Opera Corcontica, Vrchlabí, 36: 9–19.

–– Účast českých botaniků na výzkumu exotických biomů. – In: MAREČKOVÁ Z. & ŠEDINOVÁ L. (eds): Dobré dílo českých rukou, p. 81–87. – Kontinenty/Dar IbnRush, Praha.

–– Karový fenomén v  malířském díle. – Krkonoše, Vrchlabí, 33/4: 16–17.

–– Třeboňsko: entita přírodní i kulturní. – In: POKORNÝ J., ŠULCOVÁ J., HÁTLE J. & HLÁSEK J. (eds): Třeboňsko 2000. Ekologie a ekonomika Třeboňska po dvaceti letech, p.17–22. – UNESCO/MAB & ENKI, o.p.s., Třeboň.

–– Biodiverzita, udržitelný rozvoj horských oblastí. [Biodiversity, sustainable development of mountain areas.] – Bulletin Národního lesnického komitétu, roč.2000/1–2: 11–12.

–– JENÍK J., KOCIÁNOVÁ M. & FRANTÍK T.: Avalanche activity and vegetation of the High Sudetes. – Paper at Internat. Symposium on Snow, Avalanches and Impact of Forest Cover, Innsbruck, Austria, 22–26 May, 2000.

–– JENÍK J. & KOCIÁNOVÁ M.: Avalanche action and its positive effects on biodiversity. – Mountain Protected Areas Update, IUCN, Gland, No. 25: 8–9.

–– PAVLIŠ J. & JENÍK J.: Roots of pioneer trees in the Amazonian rain forest. – Trees, Springer-Verlag, 14: 442–455.

2001

–– Řeka a velkoměsto ve vzájemných vztazích: říční fenomén v Praze. – Ochrana přírody, Praha, 56/10: 298–302.

–– Travinné ekosystémy z pohledu planetárního a globálního. – In: HÁK E. & RYNDA I. (eds): Lidé a ekosystémy, p. 55–66. – Centrum pro otázky život. prostředí Univerzity Karlovy, Praha.

–– Osobnosti a instituce v zahraničí: Dr. Tomislav Petr, Austrálie. – Živa, Praha, 49/2: XVIII–XIX.

–– Sláva Vondráček na konečném odpočinku. – Calluna, Plzeň, 6/1: 31–32.

–– Slavomil Hejný zůstane v dobré paměti. – Živa, Praha, 49/4: XLIX–L.

–– Australis: vývoj flóry, čeledi rostlin. – In: Čermoch M.& Sládek Z. (eds): Australis, multimediální program CD-ROM z edice Terra Incognita. – Moch, s.r.o., Praha.

–– JELÍNKOVÁ E. & JENÍK J.: Biosférické rezervace a program UNESCO Člověk a biosféra. – Geografické rozhledy, Praha, 10/4: 86–87.

–– JELÍNKOVÁ E., JENÍK J., KVĚT J.: Program UNESCO Člověk a biosféra a biosférické rezervace. – Akademický bulletin, Praha, 2001/7-8: 12-14.

–– KOPECKÝ J. & JENÍK J. (2001): Root forms from pseudokarst. – In: BOSÁK P., VAŠÁTKO J. et al.: Czech Republic. – In: JUBERTHIE CH. & DECU V. (eds): Encyclopaedia Biospeleologica, Tom III: 1420–1426. – Société de Biospeleologie, Moulis-Bucarest.

–– NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (incl. JENÍK J.): Potential natural vegetation of the Czech Republic. - Braun-Blanquetia 30: 1-80.

–– SOUKUPOVÁ L., SVOBODOVÁ H., JENÍK J.: Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť. – In: MÁNEK J. (ed.): Aktuality šumavského výzkumu, p.15–21. – Správa CHKO a NP Šumava, Vimperk. [233 pp.]

2002

–– Choronyms in the Bavarian-Bohemian-Upper Austrian borderland: contribution towards their standardization. – Silva Gabreta, Vimperk, 8: 5–18

–– The life and work of Dr. V.J.Krajina (1905–1993). – Botanical Electronic News (BEN), No. 299, Victoria, B.C. Canada. [Archived at http://www.ou.edu/cas/botany-micro/ben/ben299.html]

–– Ekosystém: nepominutelné mezioborové paradigma. – Vesmír, Praha, 81: 332–335.

–– Šumava a její národní parky. – Praha, 2002. [Archived at http://akademon.cz/article.asp?source=sum]

–– Vědecké dílo započaté v Krkonoších: sto let od narození Aloise Zlatníka. – Krkonoše–Jizerské hory, Vrchlabí, 35/11: 18–19.

–– Igor Míchal a jeho odpovědný vztah k přírodě. – Živa, Praha, 88: LXXXII.

–– Život a dílo prof. V.J. Krajiny (1905–1993). – Masarykův lid, Praha, 8/4: 15–17.

–– JENÍK J. et al.: Biodiverzita, udržitelný rozvoj horských oblastí. – In MOLDAN B., HÁK T. & KOLÁŘOVÁ H. (eds): K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek, vol.1: 242–259. – Centrum pro otázky životního prostředí, UK v Praze, Praha. [357 pp.]

–– JENÍK J., HÁTLE M., HLÁSEK J.: Preservation of ecological and socio-economic roles of human managed wetlands. – In: KVĚT J., JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L. (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future, p. 481–486. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.]

–– JENÍK J. & KOCIÁNOVÁ M.: Avalanche action and its positive effects on biodiversity. – Mountain Protected Areas Update, WCPA – IUCN, Gland, No. 5: 8–9.

–– JENÍK J., KURKA R., HUSÁK Š.: Wetlands of the Třeboň Basin Biosphere Reserve in Central European context. – In: KVĚT J., JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L. (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future, p. 11–18, 23–27. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.]

–– JENÍK J., KVĚT J.: Human impacts on the Třeboň Basin Biosphere Reserve. – In: KVĚT J., JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L. (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future, p. 3–9. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.]

–– JENÍK J., KONČALOVÁ M.N., JIČÍNSKÁ D., PŘIBIL S.: Willow carr: dominants and life strategies. – In: KVĚT J., JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L. (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future, p. 269–282. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.]

–– JENÍK J., REKTORIS V. & LEDERER F.: Plant life in an endangered mire: Červené Blato bog. - In: KVĚT J., JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L. (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future, p.399–408. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.]

–– JENÍK J. & VĚTVIČKA V.: Regressive development of an alder carr. – In: KVĚT J., JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L. (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future, p. 283–291. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.]

–– KREČMER V. et al. (incl. JENÍK J.): Komplexní funkce lesa – strategie pro trvale udržitelný rozvoj lesních ekosystémů. – In MOLDAN B., HÁK T. & KOLÁŘOVÁ H. (eds): K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek, vol.1: 337–357. – Centrum pro otázky životního prostředí, UK v Praze, Praha.

–– KVĚT J. & JENÍK J.: Development of the IBP and MAB studies in the Třeboň Basin Biopshere Reserve. – In: KVĚT J., JENÍK J. &.SOUKUPOVÁ L (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future, p. 19–27. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.]

–– KVĚT J., JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L. (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future: A case study of Třeboň Biosphere Reserve, Czech Republic. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.] – [Jointly with The Parthenon Publishing Group, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.]

–– KUNDZEWICZ Z.W., PARRY M.L. et al. [incl. JENÍK J.]: Europe 2001.– In: MCCARTHY J.J., CANZIANI O.F., LEARY N.A., DOKKEN D.J. & WHITE K.S. (eds): Climate change 2001: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working group II to the Third assessment report of the Intergovernmental panel on climate change. – Cambridge University Press, Cambridge, p.641–692.

–– PETR T. & JENÍK J.: Východní mangrovy: jejich skladba, využití a ohrožení. – Živa, Praha, 50/5: 213–216.

–– PŘIBÁŇ K. & JENÍK J. Climatic and hydrologic setting. – In: KVĚT J., JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L. (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future, p. 231–241. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.]

–– SOUKUPOVÁ L., BAUER V., JENÍK J., KLIMEŠ L., KUČERA S. & PRACH K.: The Libořezy Bog prior to extraction. – In: KVĚT J., JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L. (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future, p. 431–442. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.]

–– SOUKUPOVÁ L., FRANTÍK T. & JENÍK J.: Graminoids versus krummholz in arctic-alpine tundra of the Giant Mountains. - Opera Corcontica, Vrchlabí, 38: 63–76.

–– SOUKUPOVÁ L., JENÍK J. & FRANTÍK T.: Edge effect of krummholz in Giant Mts.´ tundra, the Sudetes. – Opera Corcontica. Vrchlabí, 38: 77–88.

–– SPITZER K. & JENÍK J.: Třeboň Basin peatlands: identity, exploitation and conservation. – In: KVĚT J., JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L. (eds): Freshwater wetlands and their sustainable future, p. 385–392. – Man and the Biosphere Series, vol.28, UNESCO, Paris. [495 pp.]

–– ZIMA P. & JENÍK J.: Remarks on segmentation and taxonomy of selected plant names in the Sahel: Digitaria-millet (some Hausa and related data). – Revue Corpus, Nice, Les Cahiers No.1: 305–314

2003

–– Celistvost a rozmanitost Šumavy. – In: BENEŠOVÁ D. et al. (eds): Šumava: příroda, historie, život, p. 333–340. – Naklad. Miloš Uhlíř – Baset, Praha. [800 pp.]

–– Současný stav ekologického myšlení v Československu. – In:. DLOUHÝ J. (ed.): Sociologické a ekonomické souvislosti ekologického problému, p.11–14. – Univ. Karlova Praha, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha. – [Přednáška na “historickém” semináři Ekol. sekce Čs. biologické společnosti při ČSAV, Kosova Hora 2–5. listopadu 1986.]

–– Záhada Sněžných Domků na Rýchorách. – Krkonoše-Jizerské hory, 36/10: 10–11.

–– JENÍK J. & ŠTURSA J.: Vegetation of the Giant Mountains, Central Europe. – In: NAGY L., GRABHERR G., KÖRNER CH.& THOMPSON D.B.A. (eds): Alpine Biodiversity in Europe. – Ecological Studies, vol. 167: 47–51. – Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg.

–– VACEK S., VANČURA K., ZINGARI P.O., JENÍK J., SIMON J. & SMEJKAL J. (2003): Mountain Forests of the Czech Republic. – Forestry Department, Ministry of Agriculture, Czech Republic, Praha. [320 pp.] – [Also in Czech.]

–– VRBOVÁ J., MACHÁČEK J. et al. [incl. JENÍK J.]: Využití vědeckých poznatků k vypracování národního programu udržitelného rozvoje. – In: MOLDAN B., HÁK T. & KOLÁŘOVÁ H. (eds): K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek, vol.1: 242–259. – Centrum pro otázky životního prostředí, UK v Praze, Praha. [357 pp.]

–– ZIMA P., JENÍK J. & TAX V. (eds): Dynamics of systems: lexical diffusion, language contexts and priorisations in West Africa. SOFIS pro Faculty of Humanistic Studies, Charles University, Praha. [196 pp.]

–– ZIMA P., JENÍK J. et al.: The lexical diffusion and taxonomy of plant names in Hausa, its dialects and its areal language contacts: the Gramineae. – In: ZIMA P., JENÍK J. & TAX V. (eds): Dynamics of systems: lexical diffusion, language contexts and priorisations in West Africa, p.54–116. – SOFIS et Faculty of Humanistic Studies, Charles University, Praha. [196 pp.]

2004

–– Mountains. – In: Earth system: history and natural variability. – In: Encyclopedia of life support systems (EOLSS) developed under the auspices of the UNESCO. – EOLSS Publishers, Oxford, UK. – [http://eolss.net]

–– Lesy a savany tropické zóny v reflexi českého lesníka a geobotanika. – In: Sborník ze semináře České lesnictví ve světě, Křtiny, 30. března 2004. – CD ROM, Ústav hosp. úpravy lesa, Brandýs nad Labem.

–– Lesní ekosystémy a kauza „lýkožrout“ z hlediska různých věd. – Lesnická práce, 83/5: 16–18.

–– Rudolf Mikyška: velká osobnost české a slovenské geobotaniky. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha,39: 155–158.

–– Časoprostorová komplexita fluviálních ekosystémů a její odraz v botanice. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, Supl. 10: 9–14.

2005

–– Biogeografická identita Hrubého Jeseníku. – Campanula – Sborník z konference k 35. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, p. 4–8. – Správa ChKO Jeseníky, Jeseník.

–– Kořeny a kořání stromů: heuristické aspekty. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Mater. 20: 3–11.

–– Skon Lenky Papáčkové. – Živa 53: LIX.

–– In memoriam Lenka Papáčková-Soukupová: *4.5.1954, †3.6.2005. – Silva Gabreta, 11/2–3: 135–138.

–– Address at the honorary doctorate degree award ceremony. – In: Annual scientific board meeting, 16 May, 2005, p. 17–19. – Czech University of Agriculture Prague, Prague.

2006

–– The Upper Giant Mountains: a unifying conceptional model with three sectors. – Opera Corcontica, Vrchlabí, 43: 5–17.

–– HEJCMAN M., DVORAK I. J., KOCIANOVA M., PAVLU V., NEZERKOVA P., VITEK O., RAUCH O., JENIK J.: Snow depth and vegetation pattern in a late-melting snow-bed analyzed by GPS and GIS in the Giant Mountains, Czech Republic. – Arctic, Antarctic and Alpine Research, vol.37: 90–98.

–– František Josef Gerstner: génius spojený s Krkonošemi. – Krkonoše–Jizerské hory 39/9: 49.

–– Polarita přírody a kultury v teorii a praxi. – Životné prostredie, Bratislava, 40: 234-237.

–– Osobnost profesora Karla Domina – In: KOREŇ M. (ed.): Odkaz profesora Karla Domina. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 80. výročia zverejnenia „Projektu přírodního parku tatranského“, p. 5–7. – Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, [88 pp.]

2007

–– Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains. – Opera Corcontica, Vrchlabí, 44/1: 9–22.

–– Geographical integrity of the Western Bohemian Forest. – In: DVOŘÁK L., ŠUSTR P., BRAUN V. (eds), Aktuality šumavského výzkumu III, p. 4–5. – Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk.

–– Geoekologický význam Krkonoš. – In: FLOUSEK, J., HARTMANOVÁ O., ŠTURSA J., POTOCKI J. (eds): Krkonoše – příroda, historie, život, p. 383–391. – Naklad. Miloš Uhlíř – Baset, Praha. [864 pp.]

–– Tropické lesy: jejich dnešní status a vývoj. – In: VÁCLAV E. (ed.): Práce českých lesníků v zahraničí, p. 8–17. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha.

–– Čeští lesničtí experti ve světě (1950–2006). – In: Václav E. (ed.): Práce českých lesníků v zahraničí, p. 51–52. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha.

2008

–– Jak psát česky o exotických rostlinách? – Trifidus, Praha, 13/3: 12-15.

–– Anemo-orografické systémy v evropských pohořích. – Geografické rozhledy, 18/2: 4-7.

2009

–– Kapitoly ze života v tropech - sborník článků pro časopis Živa. – Naklad. Jan Franta, Jirkov, [187 pp.] - ISBN 978-80-254-5131-1.

–– Vznik center biodiverzity v českých horách. – Veronica, Brno, 23/3: 1-3.

–– SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V., JENÍK J., VANĚK J: Hálky na rostlinách Schustlerovy zahrádky v Labském dole v Krkonoších. – Opera Corcontica, Vrchlabí, 46: 133-147.

–– ŠTURSA J., JENÍK J., KOCIÁNOVÁ M. (2009): Severská tundra v Krkonoších - nadsázka či skutečnost? – Krkonoše–Jizerské hory, Vrchlabí, 42/2: 5-9, 3: 11-13.

2010

–– JENÍK J., PAVLIŠ J.: Terestrické biomy: lesy a bezlesí Země. Učební text. – Mendel. Zem. Les.Univ., Brno. [238 pp.] – ISBN 978-80-7375-481-5.

–– ŠTURSA J., JENÍK J., KOCIÁNOVÁ M.: Geo-ekologické srovnání tundry ve středoevropských Krkonoších a subarktickém pohoří Abisko (Švédsko). – Opera Corcontica, Vrchlabí, 47: 7–28.

–– ŠTURSA J., JENÍK J., VÁŇA J.: Alpínská hranice lesa v Krkonoších a v pohoří Abisko. – Opera Corcontica, Vrchlabí, 47: 129–164.

–– VACEK S., JENÍK J. (2010): Přirozená obnova buku lesního hřížením. – Krkonoše–Jizerské hory, Vrchlabí, 43/2: 22–23.

–– VACEK S., JENÍK J.: Přirozené hřížení buku lesního (Fagus sylvatica L.) v ekotonu alpínské hranice lesa v Krkonoších. – Opera Corcontica, Vrchlabí, 47, Supplement: 215–224.

2011

–– Celistvé Krkonoše a jejich ochrana. – Veronica, Brno, 25: 10–11.

–– Ultra-univerzita na Národní třídě 3. – Akademický bulletin, Praha, 2011/2: 30–31.

–– JENÍK J., PAVLIŠ J.: Terestrické biomy: lesy a bezlesí Země. Učební text. – Mendelova univerzita v Brně, Brno. [238 pp.] – ISBN 978-80-7375-481-5.

–– FLEMING R., KANOWSKI P., BROWN N., JENÍK J., KAHUMBU P., PLESNÍK J.: Emerging perspectives on forest biodiversity. – In: UNEP Year Book 2011, p.46–59. – UNEP, Nairobi. [91 pp.]

2012

–– ŠTURSA J., JENÍK J., DVOŘÁK I.J., HARČARIK J., JANKOVSKÁ V., SOUKUPOVÁ L., VANĚK J.: Horské růžencové toky v arkto-alpínské tundře Krkonoš, Vysoké Sudety. – Opera Corcontica, Vrchlabí, 49: 145–172.

–– VACEK S., JENÍK J.: Dodatek k článku o přirozeném hřížení buku lesního. – Opera Corcontica, Vrchlabí, 49: 225–227.

2014

–– Topography and geo-ecological nature of Krakonoš´s Back Garden in the Giant Mts. – Opera Corcontica, Vrchlabí, 50, Supplementum p.25–40.

| Home | Curriculum Vitae | The MtWashington expedition | Downloads |